Tuesday, June 20, 2006

Nàng thơ- ( festival 2006)


Tác giả Ngô Thị Thuỳ Duyên bên tác phẩm của mình.


Tác phẩm "Nàng thơ" trong dự án "Cổng Thơ" của nhóm Vô Cực ( nghệ sĩ trẻ Huế) cùng Hoạ sĩ Phan Hải Bằng với vai trò lúc bấy giờ như một curator của dự án cùng thực hiện trong festival Huế năm 2006.