Thursday, November 21, 2013

Ngo Thuy Duyen - Artist talk in Germany


Buổi trình bày và thảo luận với nghệ sĩ Ngô Thuỳ Duyên tại trường Đại Học Oldenburg ở Đức.
Presentation and artist talk by Vietnamese artist Ngo Thuy Duyen at Oldenburg University in Germany. No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.