Friday, January 18, 2013

Móc khăn choàng


Dành cho những lúc cần sự tĩnh lặng, không muốn nghĩ đến cuộc sống phức tạp, và cũng không để thời gian trôi đi một cách vô vị, móc chiếc khăn tặng người thân yêu và chỉ việc móc và đếm múi làm sao chiếc khăn được như mình mong muốn, và cảm thấy mọi việc thật nhẹ nhàng. :)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.