Sunday, November 20, 2011

Một số hình ảnh của tác phẩm trình diễn " Dị Ứng" tại Ga 0
Coca-cola hoá rồng/ Coca-Cola turn into dragon.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.