Tuesday, June 20, 2006

Nàng thơ- ( festival 2006)


Tác giả Ngô Thị Thuỳ Duyên bên tác phẩm của mình.


Tác phẩm "Nàng thơ" trong dự án "Cổng Thơ" của nhóm Vô Cực ( nghệ sĩ trẻ Huế) cùng Hoạ sĩ Phan Hải Bằng với vai trò lúc bấy giờ như một curator của dự án cùng thực hiện trong festival Huế năm 2006. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.